Bollstabruk satsar på utveckling

24 september 2016

Bollstabruk har en ny webbplats

Bollstabruk finns numera på en ny webbplats med en ny layout och aktuella nyheter och andra inlägg om Bollstabruk.

www.bollstabruk.se

17 mars 2015

Ny styrelse för Bollstabruk intresseförening

Vid årsstämman i går kväll valdes en ny styrelse för Bollstabruk intresseförening. Roger A Åkerblom, som varit ordförande sedan 2008, avgick och som ny ordförande valdes Lars Sjödin. Ytterligare två ledamöter, Rune Jonsson och Daniel Medelberg, lämnade styrelsen och ersattes av Eva Rovio och Anna Zakrisson. De avgående ledamöterna avtackades med blommor och Roger förärades dessutom med livstids medlemskap i föreningen som föreningens förste och hittills ende Hedersmedlem.

Från vänster: Stig-Olof  Eriksson, Per Ingvar Moberg, Mikael Tjärnlund, Ragnhild Lindström, Lars Sjödin, Björn Stenström, Bernth Hansson, Anna Zakrisson, Gerlinde Böttcher. Eva Rovio, Kerstin Nyström, Pär Hamrén och Reine Westin saknas på bilden.

Bild: Ulf Åkerlund

* * * *

26 november 2014

Dieselmack i Bollstabruk

Skelleftebränslen och Magnusson Oljetransport har satt upp en dieseltapp på den tomt i Lästa, Bollstabruk, där IDS tidigare hade en dieselpump.

Dieselanläggningen består av en dieselcistern ovanjord, en betalterminal, en dieselpump för personbilar och smärre fordon och en högvolym/höghastighetspump för olika slags lastbilar.

Bilden tagen av: Roger A Åkerblom

* * * *

21 november 2014

Årets etapp av ombyggnaden av genomfarten slutförd

Trafikverkets byggentreprenör, Svevia, har nu genomfört årets etapp av ombyggnaden av väg 90 genom Bollstabruk. En 3 m bred gång- och cykelväg har anlagts längs genomfartens västra sida från korsningen med Movägen till korsningen med Håkarsvägen. Bredden på riksvägens körbana genom samhället har minskats från ca 10 m till 7 m och mellan körbanan och gc-vägen har en 2,5 m bred stenlagd refug byggts. Ca 20 tudelade lyktstolpar, med LED-ljus för både körbanan och gc-vägen, pryder refugen tillsammans med nyplanterade träd.

Projektet fortsätter i etapp 2 i maj nästa år.

Fr.v. 3 m bred gc-väg, 2,5 m bred stenlagd refug med lyktstolpar och träd, 7 m bred vägbana, varje körfil 3,5 m bred.

Bilden tagen av: Roger A Åkerblom

* * * *

30 juni 2014

Ombyggnad av genomfarten på gång

Den 14 juli sätts spaden i marken för den länge efterlängtade ombyggnaden av väg 90 genom tätorten Bollstabruk. - Det har varit en lång utdragen process för att komma dit vi är idag, säger Roger A Åkerblom, ordförande i Bollstabruk intresseförening. Sommaren 2010 presenterade vi ett förslag som gick ut på att anlägga en cirkulationsplats i korsningen med Tunsjövägen och en gång- och cykelväg från bron över Bollstaån fram till korsningen med Håkarsvägen. Väster om gc-vägen skulle ett  attraktivt parkområde anläggas.

Intresseföreningens förslag har stötts och blötts hos både Kramfors kommun och Trafikverket men det är först i år som man fått loss pengar som dock bara räcker till ett avsevärt bantat projekt. Svevia har nu fått uppdraget att minska vägbredden till 7 meter för att få ned fordonens hastighet till max 40 km/tim. Dessutom ska hastighetskameror sättas upp vid södra och norra infarterna till samhället. På västra sidan av vägbanan byggs en 2,5 m bred refug på vilken träd kommer att planteras och nya lyktstolpar installeras. Väster om refugen byggs en 3 m bred gång- och cykelväg.

Ombyggnaden av korsningen med Tunsjövägen kommer dock inte att genomföras förrän tidigast nästa sommar.

 - Vi är glada att Trafikverket och kommunen äntligen kommer att göra någonting åt väg 90 genom Bollstabruk, avslutar Åkerblom.

* * * *

30 april 2014

Stort intresse för Valborgsfirande

Omkring 300 personer hade sökt sig till Bollsta Folkets Hus i kväll för att fira Valborg. Arrangör för kvällens evenemang var Bollstabruk intresseförening.

 

Ragnhild Lindström, styrelseledamot i föreningen, hälsade alla hjärtligt välkomna. Dals Manskör inledde genom att sjunga välkända vårsånger och därefter höll Svea Larsson ett intressant och informativt tal till våren. Hon började med Karin Boyes dikt ”Visst gör det ont när knoppar brister” och berättade därefter om Bollstabruks vackra miljö  och värdefulla byggnads- och industrihistoria. Hon nämnde också våra ”nysvenskar” och berättade även på engelska varför vi firar vårens ankomst. Trubaduren Markus Molin underhöll därefter proffsigt med låtar för  både ung och gammal.

 

 

Brasan brann ståtligt under överinseende av Björn Stenström och Bernt Hansson från intresseföreningen.

 

Bollsta IK tillhandahöll fika med gott bröd, hamburgare och varmkorv som hade en strykande åtgång. Alla verkade trivas trots den kyliga kvällen.

 

* * * *

 

19 mars 2014

Toppmöte i Bollstabruk

Bollstabruk intresseförening hade kallat länets huvudansvariga för regional utveckling och infrastrukturfrågor till ett möte på Folkets Hus i Bollstabruk idag. Det var huvudsakligen problemen med väg 90 genom Bollstabruk som skulle diskuteras. Från Länsstyrelsen kom landshövingen och chefen för regional utveckling, från Landstinget kom chefen för regional utveckling, från Kramfors kommun kom chefen för samhällsutveckling, från Trafikverket kom chefen för samhällsbehov och en regional samhällsplanerare. Intresseföreningens ordförande var mycket nöjd med uppslutningen av de huvudansvariga.

Intresseföreningens projektgrupp för Genomfarten grillade de prominenta gästerna som inte alls var besvärade av utfrågningen utan framförde sitt gillande av gruppens entusiastiska engagemang i frågan. Förbättrinsåtgärder längs genomfarten kommer att påbörjas i sommar.

Bild: Ulf Åkerlund

* * * *

4 mars 2014

Ny styrelse för Bollstabruk intresseförening

Vid årsstämman i går kväll valdes ett antal nya ledamöter och suppleanter in i intresseföreningens styrelse. Roger A Åkerblom, som omvaldes som ordförande, meddelade att han avgår nästa år. Lars Sjödin, som utsågs till vice ordförande, tar över ordförandeklubban efter Åkerblom vid stämman 2015.

Stående från vänster: Roger A Åkerblom, Bernt Hansson, Kerstin Nyström, Daniel Medelberg, Ragnhild Lindström. Sittande från vänster: Gerlinde Böttcher, Eva Rovio, Lars Sjödin, Björn Stenström. Rune Jonsson och Per Ingvar Moberg saknas på bilden.

Det nya mottot för föreningen, Tillsammans för utveckling, godkändes av stämman. En utvecklingsplan ska nu tillsammans med kommunen tas fram för Bollstabruk. Huvudpunkter i planen är åtgärder för att utveckla genomfarten och busstationen, skolan, idrotts- och simhallen, Folkets Hus och byggandet av en ny mack.

Bild: Ulf Åkerlund

* * * *

24 juni 2013

Kommunfullmäktige i Bollstabruk

Idag höll Kramfors kommunfullmäktige sitt junisammanträde på Folkets Hus i Bollstabruk. Hela arrangemanget sköttes på ett föredömligt sätt av Stefan Granlöf från Byggnadsföreningen Kamraterna.

Under allmänhetens frågestund fick Roger A Åkerblom besked om att hans medborgarförslag inte godtagits därför att KF presidium vill kunna ändra reglerna för allmänhetens frågestund utan att arbetsordningen för KF behöver ändras.

Åkerblom lämnade en formell inbjudan till fullmäktiges ordförande, Rainor Melander, att hålla de nästkommande 12 KF-sammanträdena på Folkets Hus i Bollstabruk. Bi hoppas på ett positivt svar.

Som brukligt är på KF:s junisammanträden, beslutades nästa års budgetramar på  detta junisammanträde. Då oppositionen i stort sett var nöjd med kommunstyrelsens förslag till budget, klubbades KS budgetförslag.

Kommunfullmäktiges sammanträde i Bollstabruk den 24 juni 2013

Foto: Rebecca Nylén

* * * *

30 april 2013

Sköna maj välkommen!

Ca 250 Bollstabor samlades ikväll vid Bollsta Folkets Hus för att lyssna till skönsjungande Dals manskör under ledning av Katarina Winberg. Ett mycket vackert och inspirerande tal till våren framfördes av Inger Hammarberg och den traditionella majbrasan hälsade sedan sköna maj välkommen till vår bygd igen.

Bollsta Idrottsklubb försåg publiken med varmt kaffe med kaka samt hamburgare för de riktigt sugna. Kvällen avslutades med en öl eller två på Restaurang Klasson till underhållning av trubaduren Marcus Molin.

Arrangörer var Björn Stenström, Rune Jonsson och Ragnhild Lindström från Bollstabruk Intresseförening samt Anna Zakrisson, Eva Rovio och Tommy Adolfsson från Bollsta Folkets Hus. Bollstabor i samverkan när det är som bäst.

Eldsflammorna från den stora majbrasan steg mot skyn.

Skönsjungande Dals manskör under ledning av Katarina Winberg.

Förtjusande Inger Hammarberg blev så här glad efter sitt vårtal.

Bilder: Roger A Åkerblom

* * * *

23 april 2013

Hur blir det med biblioteket?

När folkbiblioteksfilialen i Bollstabruk läggs ned ska det ändå finnas möjligheter för bollstaborna att låna böcker på ett enkelt sätt nära sin hemort med start i höst.

- Vi kommer att köra bokbussen till Bollsta ett par gånger per månad. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att hämta beställda böcker på skolbiblioteket på Ytterlännässkolan. Sammantaget hoppas vi att det ska bli en bra service till bollstaborna, säger Ingrid Ohlsson, bibliotekschef i Kramfors.

Det var på BKU-nämndens sammanträde i slutet av februari som man efter allmänhetens reaktioner gick med på en kompromiss.  Ytterlännässkolans  bibliotek ska kunna användas för utlämning av beställda böcker.

Tidplan

  • 23 maj Folkbiblioteket i Bollstabruk stängs för allmänheten
  • juni  Tid för avveckling, flytt av böcker, städning etc.
  • 1 juli  Folkbiblioteket i Bollstabruk avvecklas formellt
  • 1 september Skolbiblioteket kan börja ta emot låntagare för utlämningsservice.


Frågor
Besvaras av Ingrid Ohlsson, bibliotekschef, 0612-802 65

* * * *

5 april 2013

Våren är här!

Årets första tussilago. Ett säkert vårtecken!

* * * *

17 mars 2013

Skidans Dag

Idag var det Skidans Dag i Bollstabruk. Ca 100 personer hade hittat till Skällsjön där Bollsta IK´s skidsektion anlagt mycket fina spår i lättåkt terräng. Vädret var bästa tänkbara med ett par plusgrader, svag vind och strålande sol. Dagen till ära anordnades en liten ceremoni där ordföranden för Bollsta IK´s Kamrat- och Supporterklubb, Berndt Lindström, hedrade initiativtagaren och skidentusiasten Kjell Berg med en utmärkelse för föredömligt ledarskap. Genom Kjell´s oförtröttliga ledarskap och Jan-Otto Rundqvist´s utmärkta hantering av spårmaskinen har Bollstaborna tillgång till bra skidspår hela vintern. Den församlade skaran av skidentusiaster gav Kjell och Jan-Otto en rungande applåd.

Fr.v. Kjell Berg, Berndt Lindström och Jan-Otto Rundqvist

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

19 feb 2013

Ny styrelse i Bollstabruk Intresseförening

Den årliga föreningsstämman för Bollstabruk Intresseförening, som vid årsskiftet hade 562 betalande medlemmar, hölls i går kväll på Bollsta Folkets Hus. Bert Viklund ledde förhandlingarna med bravur. En delvis ny styrelse valdes, reviderade stadgar antogs och en verksamhetsplan för 2013 fastställdes. Styrelsens ordförande, Roger A Åkerblom, informerade om arbetet med ett profilprogram för föreningen samt dagsläget för  etableringen av en drivmedelsanläggning i Bollstabruk. Arbetet med detta fortsätter nu i bolagsform och så snart finansieringen är klar kommer mer detaljerad information att distribueras till samtliga hushåll i Bollstabruk med omnejd.

 

Fr. v. Roger A Åkerblom, Leif Bergström, Kerstin Nyström, Jan Lötberg, Daniel Medelberg, Ragnhild Lindström, Kent Andersson och Mikael Janzon. På bilden saknas Björn Stenström, Lars Sjödin och Rune Jonsson.

Foto: Ulf Åkerlund

 * * * *

6 jan 2013

Bollstabruks eget Country and Western band

Crash n Recovery underhåller på Intresseföreningens årliga galakväll i april. Årets upplaga som fått titeln, Country Bar-Bi-Cue, går av stapeln lördagen den 13 april. Anteckna detta i din kalender redan nu. Hela arrangemanget går i country and western anda. Det är valfri klädsel men arrangörerna hoppas att så många som möjligt klär sig i country and western stil. En 3-rätters American Bar-Bi-Cue middag utlovas och med Crash n Recovery på scenen blir det en fin kväll. Årets Bi:n presenteras och tävlingen Vem som vet mest om Bollsta-företag och Country and Western, varvas med förrätt, varmrätt och dessert. Det blir kul!

 

Crash n Recovery

* * * *

23 dec 2012

God Jul och Gott Nytt År!

Webbredaktionen för de här sidorna önskar er alla en riktigt fröjdefull jul och ett framgångsrikt nytt år! Förverkliga era drömmar nästa år!

Ytterlännäs kyrka sedd från toppen av Svedjeberget

Foto: Bertil Hedman

* * * *

21 dec 2012

Biblioteket flyttas???

BKU-nämnden beslutade på sitt sista sammanträde för året att flytta biblioteket in i Ytterlännässkolan. Man påstår att hyran för de nuvarande lokalerna är alltför hög. Nämnden säger dock ingenting om vad man ska göra med de nuvarande lokalerna. Så vitt vi förstår är kommunen tvungen att betala hyra för dessa lokaler även om de töms. Intresseföreningen kommer att tillskriva nämnden för att få ett klarläggande om vad som gäller. 

Biblioteket i Bollstabruk

Foto: Roger A Åkerblom

 

* * * *

11 dec 2012

Ytterlännässkolan blir kvar

Kommunfullmäktige i Kramfors kommun beslutade i går kväll att lägga ned tre skolor, Docksta, Torrom och Lugnvik. Ytterlännässkolan blir kvar som 7-9-skola vilket innebär att åk 6 ska gå kvar på Bollstaskolan och Nylandskolan. Vi har dock inte fått veta hur man ska lösa detta rent praktiskt. Det kommer att bli väldigt trångt på Bollstaskolan och helt omöjligt i Nyland då den nya skolan är byggd som en F-5-skola. Det finns helt enkelt inte plats för åk 6 i Nyland. En skivelse om detta kommer att skickas till BKU-nämnden.

Ytterlännässkolan i Bollstabruk

* * * *

1 dec 2012

Traditionell skyltlördag i Bollstabruk

Det var bitande kyla och stark vind idag när Bollstabor trotsade vädrets makter och kom till torget för att fånga stämningen av det evenemang som är traktens inledning på julfirandet. Elina Pallin inledde med att sjunga My grown-up Christmas list, Myrna A Åkerblom talade om tradition och gemenskap, Kyrkisbarnen och Ytterlännässkolans luciakör sjöng julsånger, Ubbe Byström ledde dansen kring den vackra granen, Bollstabruk Intresse-förening, Bollsta IK och Lions sålde lotter, hamburgare, julkärvar och julgranar. Tomten delade ut godis till alla snälla barn och trots den kyliga väderleken var humöret hos både vuxna och barn på topp.

Arrangörerna och redaktionen för denna sida önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Ytterlännässkolans Lucia

Kyrkisbarnen sjunger

Några Bollstabor trotsade kylan.

* * * *

1 nov 2012

Ytterlännässkolan inte längre nedläggningshotad

Den 21 april 2011 föreslog dåvarande skolchefen i Kramfors kommun att 7 skolor skulle läggas ned, däribland Ytterlännässkolan. På grund av den folkstorm som följde har ännu inte någon skola lagts ned.

I går, 1½ år senare, beslutade skolnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 3 av dessa skolor läggs ned. Samtidigt föreslog man att flytta sexorna från Ytterlännäs-skolan till Bollstaskolan och Nylandskolan. Detta innebär att Ytterlännässkolan blir kvar som 7-9-skola. Intresse-föreningen och båda föräldraföreningarna i Bollstabruk fortsätter dock kampen att bevara Ytterlännässkolan som 6-9-skola.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 10 december.

Ytterlännässkolan

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

27 oktober 2012

Bollsta Idrottsklubb 100 år

Lördagen den 27 oktober firade Bollsta IK sitt 100-årsjubileum med en galamiddag på Bollsta Folkets Hus. Ca 250 aktiva, ledare och supportrar samlades till en välarrangerad fest. Klubbens ordförande, Birger Englund, delade ut diplom och andra utmärkelser för välförtjänta insatser för klubben. Kvällens konferencier, Marcus Mohlin, dirigerade det digra galaprogrammet med bravur. Jubileumsgeneral var Anna Zakrisson.

Det var fullsatt i Amorinen på Bollsta Folkets Hus när Bollsta IK firade 100 år.

Foto: Josefin Nylander

* * * *

6 oktober 2012

Sången om Bollstabruk

Det var urpremiär på sången om Bollstabruk vid ett framträdande på Folkets Hus idag. Tonsättaren och kompositören Fredrik Högberg har skrivit texten och framförde själv sången till ackompanjemang av egen gitarr och Nylands Järns orkester.

Framträdandet var en del av Krambodagen, ett arrangemang som sponsrats av Krambo Bostads AB.

Urpremiär för sången om Bollstabruk.

* * * *

27 juli 2012

Ny stig förbi myren vid Nils Anders

Om du älskar skogspromenader i den vackra naturen omkring Bollstabruk uppskattar du säkert den nya stigen förbi myren vid Nils Anders. Intresseföreningen har under ledning av Rune Jonsson röjt en ny stig förbi den blöta myren. Den gamla stigen går tvärs över myren vilket medfört att vandrare med enbart vandringsskor blivit ordentligt blöta om fötterna. Nu kan man gå torrskodd från Nils Anders till Röåsen. Det är dags att snöra på dig dina favoritskor och ge dig ut på en härlig torr skogspromenad.

Rune Jonsson sågar bräder till den nya spången.

Rune provgår den nya spången som leder till den nyröjda stigen förbi myren.

Intresseföreningen tackar Rune och Elisabeth Jonsson för ett fint arbete, skogsägaren Leif Sjölund för tillstånd att röja den nya stigen och skogsägaren Svante Näsman för timret till spången.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

6 juli 2012

Välkomna alla semsterfirare!

Vår bygd bjuder just nu på sitt allra vackraste ansikte, sminkat med gröna blad, gräs och vackra blommor. Stig ur bilen och gå en sväng för att njuta av naturen. Kör upp till Bergsvägen, parkera och ta en 15 min vandring till toppen av Svedjeberget. Utsikten härifrån är hänförande. Om du är morgonpigg kan du få uppleva en fantastisk soluppgång vid 3-tiden på morgonen. Njut av varje dag!

Soluppgång i nordost sedd från toppen på Svedjeberget kl 02.59. Lesjön skymtar till vänster i bild.

Vy från Svedjebergets rastplats. Morgondis över nejden. Ytterlännäs kyrka i mitten.

Foto: Roger A Åkerblom

 

* * * *

22 juni 2012

Glad Midsommar!

Ovanmons samhällsförening hade även i år arrangerat ett traditionellt midsommarfirande vid Valasjön i Västansjö. Solen värmde de hundratals människor från bygden som kommit för att fira att sommaren nu äntligen kommit hit till oss. Marcus Molin ledde dansen kring majstången, spelade gitarr och sjöng välkända visor allt medan barn och vuxna njöt av varje minut. Vilken underbar midsommarafton!

Dans kring majstången - björnen sover.

* * * *

19 maj 2012

50-årsjubileum

Den 19 maj 2012 samlades elever som tog realexamen 1962. Det var klass 4B med 16 elever och 2 lärare Kerstin Melin och Bengt Källman, som träffades på Stenskolan i Bollstabruk. Efter en kopp kaffe och kaka så besökte vi Johannisbergs Herrgård och tittade på den bevarade 1800-talsvåningen. Kerstin Melin (lärare) berättade mycket intressant om kapten Johan Nyberg som bott på herrgården och verkat i Bollstabruk. Sedan gick promenaden vidare till Folkets Hus där vi fick se Martin Jonssons målningar med inspiration från Gösta Berlings saga, Tage Nordholms 10 meter långa akvarell och många andra konstverk av våra kända konstnärer. Därefter gjorde vi en visit i vår gamla skola, Ytterlännässkolan, för att uppleva gamla minnen där. Efter en skön promenad genom Kejsarstan hamnade vi vid Masugnen där Mats Ohlsson berättade om dess historia.
En härlig trerättersmiddag avnjöts därefter i Stenskolan Stämningen var hög vid bordet och många härliga minnena från skoltiden dök upp. Vi fick även ett uppträdande av sånggruppen ”The Swinging Fools” som återuppstod för en kväll, Mats Ohlsson, Bo R Holmberg och Kent Sjödahl gjorde ett spontant framträdande med 60-talslåtar.
Hela dagen blev enligt allas uppfattning en ” oförglömlig dag”!


Övre raden: Mats Ohlsson, Ragnhild Lindström f Bergman, Mats Könberg, Margareta Åkerlund, Kent Sjödahl

Nedre raden: Barbro Wiberg f. Häggqvist, Anna-Greta Wiklund f Sjödin, Kjell Lundin, Hans-Erik Dahlin, Bo R Holmberg, Kerstin Melin f Ohlsson, Arne Frölander, Mats Hellström, Sven-Gunnar Fahlén, Ingrid Olows f. Flemström och Eva Binggeli f Wigren

Foto: Lars Andrén

* * * *

6 maj 2012

Operation vårstädning för 4:e året i rad

Lagom tills städpatrullen samlats lyste solen med sitt vackra ansikte och snön som kom bara två dagar tidigare hade försvunnit. Ett 90-tal medlemmar och barn hade hörsammat Intresseföreningens uppmaning att gemensamt städa upp i de centrala delarna av Bollstabruk. Operation vårstädning var även i år en del av den riksomfattande Håll-Sverige-Rent-Kampanjen. Vid den efterföljande fikastunden på Folkets Hus visade föreningens ordförande planerna för en macketablering i Bollstabruk.

En del av familjen Hallén är redo för Op Vårstädning.

Uppröjning av kvistar från området vid Folkets Hus.

Så här glad blir man av att delta i Op Vårstädning.

* * * *

21 april 2012

Mycket folk på Bi-galan

Ca 100 medlemmar roade sig på Bi-galan lördagen den 21 april på Folkets Hus i Bollstabruk. Evenemanget var arrangerat av Bollstabruk Intresseförening (Bi). Vinnare av tävlingen "Vi som vet mest om Bollstabruk", blev lag 14 med Lars och Ingrid Sjödin, Lars och Marita Westin samt Åke och Gunilla Johansson. Till "Årets Bin" för mest betydelsefulla projekt år 2011 utsågs Eva Rovio, Anna Zakrisson och Myrna A Åkerblom. De har lett kampen för att bevara Ytterlännäs-skolan i Bollstabruk. För underhållningen under galakvällen svarade Henrik "Elvis" Åberg och Ubbe Byström. Projektledare och producent för Bi-galan var Myrna A Åkerblom.

Gästerna njuter av underhållningen.

Vinnarna av "Vem som vet mest om Bollstabruk" tillsammans med Henrik "Elvis" Åberg.

Årets Bin 2011: Myrna A Åkerblom, Anna Zakrisson, Eva Rovio

Foto: Toivo Nylander

* * * * 

22 feb 2012

Medborgardialog i skolfrågan

Socialdemokraterna hade kallat till en s.k. medborgardialog i skolfrågan på Bollsta Folkets Hus i går kväll. A-salen var fullsatt av intresserade invånare som ville göra sin stämma hörd. S ställde upp med Gudrun Sjödin, ordförande i BKU-nämnden, Rainor Melander, ordförande i kommunfullmäktige och Thomas Näsholm, ordförande i socialdemokratiska arbetarkommunen. De fick mängder med synpunkter på vad som måste utredas innan beslut kan tas i skolfrågan.

Skolfrågan rönte stort intresse.

Foto: Ove Andersson

* * * * 

12 feb 2012

Härliga vinterdagar tillbaka

Nu är dom härliga vinterdagarna tillbaka med strålande sol och en temperatur omkring nollstrecket. Bollstabruk med omnejd erbjuder välpreparerade skidspår, starka isar för vinterfiske, plogade vintervägar för ridturer och sparkturer.

Fiskelyckan uteblir men vad gör det när solen skiner från en klarblå himmel.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

4 feb 2012

Rekordkallt -32,1 °C

När utomhustemperaturen går ner till -32,1 °C är det klokt att hålla sig inomhus. Kanske det är dags att läsa om den där bra boken som nu samlat damm i bokhyllan. Eller ringa släkt och vänner som du inte talat med på länge. Passa på nu för snart är härliga vinterdagar tillbaka igen med långpromenader, skidåkning och annat kul utomhus.

* * * *

11 jan 2012

Härliga vinterdagar

Fem-sex grader kallt, strålande sol och ett par längåknings-skidor under fötterna - bättre kan det inte bli tycker de entusiaster som åker skidor på de välpreparerade spåren vid Skällsjön som ligger vid korsningen Herrsjövägen - Forsedsvägen sydväst om Bollstabruk. Det är Jan-Otto Rundqvist och Kjell Berg vid skidsektionen i Bollsta Idrottsklubb som ansvarar för att spåren är i toppskick.

En riktig skidentusiast njuter av en härlig tur i spåren vid Skällsjön.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

23 dec 2011

God Jul och Gott Nytt År!

* * * *

2 dec 2011

Ny sträckning av riksväg 90 är öppen

I går invigdes den nya sträckningen av riksväg 90 från Bollstabruk till Hällsjö. Kurvorna i Ed och förbi Lesjön har jämnats ut och från Hållsätter till Hällsjö är det en helt ny sträckning förbi Kyrkdal. Den 10,5 km nya vägen har kostat 140 milj kr att bygga. Nu är det dags att bygga om sträckningen genom centrala Bollstabruk.

Smidigare kurvor längs Lesjön.

Ny sträckning mellan Hållsätter och Hällsjö.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

26 november 2011

Skyltlördag

Även i år var Bollstabruk först på plan med skyltlördag den sista lördagen i november. Arrangemanget hade annonserats på en helsida i fredagens lokaltidning. Ubbe Byström skötte programmet, spelade och sjöng samt ledde dansen kring granen. Bollstaskolans barn och Ytterlännäs-skolans Lucia med tärnor gladde de närvarande åhörarna med sina ljuva stämmor. Bollstabruk Intresseförening, Bollsta IK och Lions var på plats och sålde lotter, julgranar och julkärvar. Det var god stämning på torget trots den kraftiga blåsten.

Ytterlännässkolans Lucia med tärnor och stjärngossar.

Foto: Myrna A Åkerblom

* * * *

11 oktober 2011

Mack och skola ett måste i Bollstabruk

Medlemmarna i Bollstabruk Intresseförening samlades på Bollsta Folkets Hus i går kväll för att diskutera alternativa strategier nu när macken och skolan är nedläggnings-hotade. För att undersöka intresset för att bilda en ekonomisk förening och driva en mack i egen regi, kommer ett flygblad att distribueras till samtliga hushåll.

Trots att BKU-nämnden förväntas besluta att lägga ned Ytterlännässkolan kommer föräldraföreningarna och intresseföreningen att fortsätta kampen för att ha kvar skolan. Det slugiltiga beslutet kommer att tas i kommunfullmäktige i november.

Ca 90 personer deltog i mötet.

Foto: Ulf Åkerlund

* * * *

9 oktober 2011

Eleverna vill ha kvar Ytterlännässkolan

Elevrådet vid Ytterlännässkolan, under ledning av dess ordförande Rasmus Hansen, anordnade idag en demonstration på torget i Bollstabruk. Elever från både Bollstaskolan och Ytterlännässkolan var på plats med plakat som uttryckte deras krav att ha kvar Ytterlännässkolan. SVT filmade demonstrationen och intervjuade eleverna. Inslaget visades under Mittnytts sändning kl 1800.

Linnea Skoglund Gold, klass 9A, intervjuas av SVT.

Det var stor uppslutning på torget i Bollstabruk.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

3 oktober 2011

Höga Kusten och Ådalen går tillsammans i protest mot skolnedläggningarna

Kramfors kommun har satt in en tresidig annons i annons-tidningen Kramforsbladet för att förklara kommunens ställing i skolfrågan. Man väljer dock att inte berätta hela sanningen och vilseleder i stora stycken läsarna. Bollstabruk Intresse-förening har därför tillsammans med Ytterlännässkolans föräldraförening, Bollstaskolans föräldraförening, föräldra-föreningarna i Docksta, Herrskog, Lugnvik, Nordingrå, Torrom och Ullånger publicerat en kritisk granskning av kommunens tresidesannons. Tidningen Ångermanland har informerats och en kopia av granskningen finns att läsa på Anslagstavlan till höger på den här sidan.

Ytterlännässkolan

Foto: Roger A Åkerblom

 * * * *

27 september 2011

Hösten är här på riktigt

Vi har passerat höstdagjämningen och naturen visar nu sin färggranna sida. Lövträden står i all sin prakt innan det är dags att fälla de vackra löven. Ta en promenad i solen och njut av vad som bjuds från naturens härliga smörgåsbord.

Klipplägdan omgiven av vackra träd i sprakande höstfärger.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

21 september 2011

OKQ8 i konkurs

Idag lämnade Lars Åkerlund in en konkursansökan för det företag som driver OKQ8-macken i Bollstabruk. Enligt uppgift är det alltför få som tankar sina bilar i Bollstabruk och det går därför inte att driva företaget vidare. Med början i morgon, torsdag, kommer allt drivmedel och övriga inventarier att säljas ut. Konkursförvaltaren söker någon annan som kan överta macken och finna ett sätt att nå lönsamhet. Hoppet står i första hand till alla bilägare i Bollstabruk att tanka lokalt.

Macken väntar på ny ägare.

* * * *

19 september 2011

Fint väder under Skördemarknaden

Det var strålande sol när årets skördemarknad gick av stapeln i Bollstabruk i helgen. Många Bollstabor och besökare från byarna runt omkring hade sökt sig till Bollsta Folkets Hus för att träffas och handla från de "knallar" som sålde allt från husgeråd och "halvtjockkakor" till vinterkläder och kantareller. Den årliga Skördemarknaden är ett uppskattat evenemang i Bollstabruk.

Det var stundtals glest med besökare på årets Skördemarknad.

* * * *

14 september 2011

Ny belysning längs gång- och cykelvägen i Lästa

Trafikverket har i sommar installerat ny belysning längs gc-vägen från Bollstavallen till Väja. Lagom till hösten är nu arbetet slutfört och den väl använda gc-vägen badar i ljus även efter höstmörkrets ankomst.

Belysningen längs riksväg 90 på samma sträcka kommer senare av nedmonteras och avlägsnas. Detta är helt i linje med Trafikverkets policy att inte ha vägbelysning på samma sträcka som man har gc-väg-belysning.

Ny belysning längs gc-vägen mellan Bollstavallen och Väja.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

2 september 2011

Stor uppslutning vid protestmöte

Ytterlännässkolans föräldraförening, Bollstaskolans föräldraförening och Bollstabruk Intresseförening stod som arrangörer för ett protestmöte i går kväll på Bollsta Folkets Hus. Gudrun Sjödin, vice kommunalråd och ordförande i BKU-nämnden, var på plats för att svara på föräldrarnas frågor. Ca 150 personer trängde ihop sig i A-salen där det till slut bara fanns ståplats kvar. Moderator för mötet var Roger A Åkerblom som förklarade att syftet med mötet var att övertyga Gudrun om att "göra om och göra rätt", dvs att bl.a. behålla Ytterlännässkolan i kommunens regi. Arrangörerna hade förberett många frågor som ställdes till Gudrun samtidigt som de visades på en storbildsskärm. Mötesdeltagarna ställde också en hel del frågor och Gudrun fick stundtals riktigt hett om öronen.

Mötets moderator ställde många frågor till Gudrun Sjödin.

Foto: Gregor Flakierski

 

Det vällde in folk till protestmötet på Bollsta Folkets Hus.

Foto: Sara Wallin

* * * *

19 augusti 2011

SCA satsar 150 milj kr på nytt värmeverk i Bollstabruk.

 

Utgrävningen som pågått vid sågverkets södra del i sommar är för att lägga grunden till ett nytt värmeverk som i första hand ska generera värme för virkes-torkarna. Tre nya pannor på totalt 36 megawatt kommer att installeras. Två av pannorna är s.k. BIO-pannor som ska eldas med bark från sågen. Den tredje pannan är en reservpanna. En ackumulatortank på 150 m³ kommer också att ingå i den nya anläggningen.

 

De nya österrikiska pannorna beräknas anlända till Bollstabruk i slutet på februari nästa år och provdrift av anläggningen är planerad i augusti 2012. När det nya värmeverket kommit igång under nästa höst kommer de gamla pannorna att ställas av och demonteras.

 

Bollstaborna är mycket positiva till att SCA fortsätter att utveckla verksamheten här till ett sågverk som även i fortsättningen kommer att vara konkurrenskraftigt på världsmarknaden.

 

 

Utgrävning för nytt värmeverk vid Bollsta sågverk.

 

* * * *

11 augusti 2011

Sommar eller höst?

I morse var det 8 grader varmt och strålande solsken. Lite kyligt för årstiden? Kanske det, men det är bara att ta på en fleecetröja och vandra ut i den vackra naturen eller hoppa upp på cykeln för ett morgonpass. Passa på att njuta av det som är kvar av sommaren och se sedan fram emot de vackra färgerna som hösten snart bjuder på. Kom ihåg att se och uppleva det som är vackert varje dag!

Vy över Bollstafjärden sedd från elljusspåret.

Foto: Roger A Åkerblom

 * * * *

15 juli 2011

Vandring i natursköna omgivningar

Bollstabruk har fantastiskt natursköna omgivningar. Detta kunde ett 20-tal Bollstabor bekräfta när de idag tillsammans vandrade upp på Svedjeberget där de kunde njuta av den magnifika utsikten över Edsfjärden, Bollstafjärden, det böljande landskapet och bergen i fjärran. Toivo Nylander och Rune Jonsson från Bollstabruk Intresseförening hade anordnat utflykten. Deltagarna klarade stigningen till bergets topp utan problem och den intellektuella förmågan ställdes också på prov genom en frågetävling. Ann-Christine Borja hade flest rätta svar tätt följd av Agneta Stenström och Kjell Bostedt.

Vilopaus på toppen av Svedjeberget.

Foto: Toivo Nylander

* * * *

8 juli 2011

Upprustning av Johannisbergs Herrgård

Den länge efterlängtade upprustningen av Johannisbergs Herrgård är nu igång. Fasaden på alla fyra sidorna av fastigheten håller på att målas om av Dynäs Måleri. Fastighetshetägaren Krambo är beställare. Intresse-föreningens vädjan till Krambo ifjol om renovering av fastigheten har nu hörsammats. Vi tackar Krambo för ett bra jobb!

Fasaden på Johannisbergs Herrgård målas om.

Foto: Roger A Åkerblom

 * * * *

2 juli 2011

Upprustningen av Bollstabruk fortsätter

Upprustningen av Bollstabruk fortsätter, ett stort projekt här, ett litet projekt där, många bäckar små blir en stor å. Det är framförallt engagemanget från invånarna på orten som gör att det händer saker.

Idag satte man upp den renoverade välkomstskylten på villaområdet Lindholmen. Medverkande i detta restaure-ringsprojekt har varit Karl-Bertil Eriksson, Svante Näsman och Leif Andersson. Mikael Henriksson sponsrade med blomsterarrangemanget. Ett stort tack till er alla!

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

30 juni 2011

Ny vägbeläggning Väja - Bollstabruk

Med den nedgående solen som belysning lade Skanska ikväll ut ett nytt lager asfalt på väg 90 från Väja fram till bron över Bollstaån. Det var ett väl koordinerat arbete med preparering av vägbanan, framkörning av asfalt, utläggning och distribution samt vältning. Skanska är verkligen experter på sådant här arbete. Vägen blev som ny. Vi tackar Trafik-verket som betalar notan (med skattebetalarnas pengar).

Utläggning och distribution av asfalten på vägbanan.

Vältning av asfaltbeläggningen längs väg 90 från Väja till Bollstabruk.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

27 juni 2011

Reparation av stora Coop-ICA-parkeringen

Reparation av den stora Coop-ICA-parkeringen i Bollstabruk påbörjades idag. Endast svårt skadade delar av parkerings-ytan kommer att åtgärdas och beläggas med ny asfalt. Två parkeringsrutor för handikappfordon skall målas närmast gång- och cykelvägen som leder in till torget och livsmedelsbutikerna. Resten av parkeringen kommer att utmärkas med parkeringsrutor av standardstorlek.

Då gång- och cykelvägarna som leder in till torget inte är avsedda för fordonstrafik ska lämpliga skyltar och trafik-hinder sättas upp. Gc-vägarna blir därmed säkrare för gångare, cyklister och personer med rullator eller rullstol. Miljön till och från butikerna blir också mer attraktiv.

Jens Melinder, Skanska, packar ihop vägmaterialet medan Rune Sahlander avlägsnar asfalt från en skadad yta.

* * * * *

26 juni 2011

Konstutställning på Stenskolan

Idag var det vernissage på två konstutställningar i Bollstabruk. Bertil Hedman ställer ut ett urval färgbilder av naturen runt omkring oss. Mest intressanta är närbilderna av detaljer som vi passerar varje dag utan att lägga märke till dem.

"Reminiscenser från en gammal bruks- och kulturbygd", kallar konstnären Leif Hiller de 24 färgteckningar som visar olika motiv från Bollstabruk.

Utställningarna på Stenskolan är öppna alla dagar mellan 12.00 - 18.00 t.o.m. fredagen den 8 juli. Missa inte att se dessa unika konstverk av två lokala konstnärer.

Bertil Hedman t.v. pratar om sina vackra färgbilder med Bert Sundin.

Konstnären Leif Hiller tycker att det är roligt att så många kom till vernissagen på Stenskolan.

* * * *

7 juni 2011

Sommardramatik

Plötsligt förmörkades himlen - var det ett oväder på gång? Nej, det var en bisvärm som gjorde en lov runt Ragnhild & Lars Lindströms hus. Bina bestämde sig för att slå sig ner i en tall på tomten. Vad som hände sedan kan du läsa genom att klicka på Smått & Gott i menyn här till vänster.

Vad gör han uppe i trädet??

* * * *

3 juni 2011

Bollstas första seger för säsongen

I div-4-seriens sjätte omgång tog Bollsta IK:s herrlag sin första seger för säsongen. Vinsten på Bollstavallen med 2-0 över Myckelgensjö grundlades i första halvlek med mål av Jimmy Norwall och Erik Wiklund. Grattis pojkar!

* * * *

31 maj 2011

Intresseföreningen lämnar ett formellt svar till kommunledningen

Kramfors kommuns ledning skickade ett brev till Bollstabruk Intresseförening den 10 maj med anledning av Intresse- föreningens protestskrivelse den 15 april angående den föreslagna skolnedläggningen. Sedan dess har Intresse- föreningen forskat lite i ärendet och författat ett formellt genmäle till kommunledningen. Brevet, som är daterat 31 maj, är på sex sidor och visar att skolchefens argument för nedläggning i mångt och mycket inte stämmer in på Ytterlännässkolan. Hela brevet har, förutom till kommunen, även skickats till medlemmarna i Intresseföreningen.

* * * *

10 maj 2011

Eleverna vill att Ytterlännässkolan ska vara kvar

Eleverna på Ytterlännässkolan i Bollstabruk svarade på en enkät fredagen den 6 maj. Ca 90% av eleverna vill att skolan ska vara kvar. Som skäl anger de att de trivs på Ytterlännässkolan och att det är en bra skola, de vill inte gå upp tidigare på morgonen för att åka buss till Kramfors och de är rädda för att det blir för många elever i Kramfors.

* * * * 

26 april 2011

Ytterlännässkolan ska vara kvar!

Förvaltningschefen för barn, kultur och utbildning har lagt ett förslag till BKU-nämnden i Kramfors kommun att lägga ner 7 skolor i kommunen, däribland Ytterlännässkolan i Bollstabruk. Bollstabruk intresseförening (Bi) har antagit utmaningen och dragit igång en kampanj för att kommunen ska fortsätta att driva Ytterlännässkolan.

I en skrivelse till kommunstyrelsen undertecknad av intresseföreningens ordförande och företrädare för eleverna, föräldrarna, lärarna, företagen och handlarna i Bollstabruk, lantbrukarna i området och de lokala företrädarna för de politiska partierna, kräver man att skolan ska vara kvar och utvecklas till en mönsterskola.

* * * *

21 april 2011

Vi önskar våra läsare en riktigt Glad Påsk!

Glad Påsk!

* * * *

9 april 2011

 Galakväll med Lars T Johansson

Bollstabruk Intresseförening (Bi) stod som värd för den första Bi-galan på Folkets Hus i Bollstabruk lördagen den 9 april. Ca 90 medlemmar hade samlats för att avnjuta en 3-rätters galamiddag och utse Årets Bi:n 2010. För underhållningen stod Lars T Johansson och trubaduren Patrik Eriksson. Det var en riktig helkväll.

Nöjda gäster på Bi-galan i Bollstabruk.

Årets Bi 2010 delades ut i två kategorier: 1) Till den projektgrupp som verkat för att den yttre miljön i de centrala delarna av Bollstabruk rustats upp och 2) till den projektgrupp som verkat för att rekreationsmöjligheter i Bollstabruk vidareutvecklats.

Vinnare i kategori 1 var en projektgrupp bestående av Toivo Nylander, Svante Näsman, Rolf Edlund, Rune Jonsson, Sören Strindlund, Bertil Hedin, Stefan Granlöf och Kjell Sjölander. Med ideella insatser, hjälp från lokala entreprenörer och företag samt ekonomiskt stöd från kommunen har gruppen under hösten 2010 restaurerat gång- och cykelvägen och träbron mellan Kejsarstan och Bollstahallen.

Vinnare i kategori 2 var en projektgrupp bestående av Rune Jonsson, Björn Östblom, Toivo Nylander, Bernt Eriksson och PG Wallin. Denna projektgrupp återuppförde en gammal vandringsled mellan Svedjebergets topp och Röåsen så att motionärer och vandrare obehindrat kan gå från elljusspåret i Bollstabruk till toppen av det närbelägna Svedjeberget och sedan vidare till Röåsen och det nätverk av stigar som leder därifrån.

* * * *

20 mars 2011

Skidans dag

Solen sken från en klarblå himmel och det var ca 4 plus-grader. Skidspåren var perfekt preparerade av Jan-Otto Rundqvist, Bollsta IK, och skidåkare i alla åldrar hade kommit hit i ca 30 bilar för att njuta av en härlig skidtur. Kjell Berg hjälpte till med vallningen och Håkan Eriksson bjöd på grillad korv, blåbärssoppa, nyponsoppa och kaffe när motionärerna behövde energitillskott. 

Bollsta IK svarade för arrangemanget av Skidans dag vid Skällsjön i Bollstabruk. Allt var perfekt!

Skidåkare utbyter erfarenheter.

Kjell Berg och Myrna Åkerblom i grillartagen.

* * * *

18 februari 2011

Kvinnor invalda i styrelsen för Bollstabruk Intresseförening

Vid årsmötet i går kväll invaldes kvinnor i den förut mansdominerande styrelsen för Bollstabruk Intresse-förening. Detta är mycket positivt, säger Roger A. Åkerblom, ordförande i föreningen. Vi behöver kvinnor som brinner för en fortsatt positiv utveckling av Bollstabruk. Syftet med föreningen är ju att verka för att Bollstabruk utvecklas till en mer attraktiv ort för boende, arbete och rekreation.

Fr. vänster: Roger A. Åkerblom, Björn Stenström, Viviann Nylander, Mikael Janzon, Toivo Nylander, Jan Lötberg, Kerstin Nyström, Ragnhild Lindström, Rune Jonsson och Kent Andersson. Stefan Granlöf och Kenneth Fagerlund ingår också i styrelsen men saknas på bilden

Foto: Ulf Åkerlund

* * * *

22 januari 2011

För tredje gången på tre dagar

Den tredje artikelserien om Bollstabruk på tre dagar publiceras idag lördag i Tidningen Ångermanland. Här står att läsa att Bollstaskolan har blivit bäst i kommunen. Dessutom kan vi läsa om Myrna som lär ut tai chi mot stress, Bollsta sågverk som levererar virke till länder runt om i världen, sågramen som kommit hem till bruksmiljön och skeppsservice som hjälper till med allt möjligt dygnet runt.

Tidningen Ångermanland lördagen den 22 januari 2011

* * * *

21 januari 2011

Mer om Bollstabruk i Tidningen Ångermanland

Idag publiceras åter igen ett helt uppslag (2 sidor) om Bollstabruk i Tidningen Ångermanland. Dagens artiklar handlar om Bollstaskolans föräldraförening, Bollstabruk Intresseförening och omvandlingen av den gamla masugnen till kulturhus. Man får veta att föräldraföreningen ser till att isbanan på skolan är skottad och spolad, att de köpt in ett pingisbord för barnen samt arrangerar en fest varje vår och höst. Under rubriken "Bollstabruk är en livskraftig by" berättar tidningen om intresseföreningens projekt för att upprusta den yttre miljön i centrum.

 

Tidningen Ångermanland fredagen den 21 januari 2011.

* * * *

20 januari 2011

Specialsidor om Bollstabruk i Tidningen Ångermanland

I tre dagar i rad, torsdag, fredag och lördag den 20-22 januari 2011 publicerar Tidningen Ångermanland en artikelserie om Bollstabruk. I dagens tidning kan man läsa att Bollstabruk lever i allra högsta grad. Fokus idag är på Stenskolan som sjuder av liv. Alla lokaler i den gamla skolan är uthyrda till olika föreningar. Driften och underhållet sköts av den ideella föreningen Stenskolan.

Idag presenteras också Café Genomfarten som är populärt bland både Bollstabor och genomresande.

Tidningen Ångermanland torsdagen den 20 januari 2011

* * * *

23 december 2010

 Vi önskar våra läsare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Torget i Bollstabruk

* * * *

22 december 2010 kl 00.38

Vintersolståndet

I år inträffar vintersolståndet den 22 december kl 00.38. Vid den tidpunkten når solen sin lägsta deklination vilket betyder att solen då står allra lägst på himlen. Här i Bollstabruk går dock solen inte upp förrän kl 09.24. Nätterna kring vintersolståndet är i princip lika långa. Solen går ned i Bollstabruk omkring kl 14.08. Årets kortaste dag är egentligen flera dagar kring vintersolståndet. Dagslängden på ca 4 tim 44 min blir sedan längre och längre varje dag fram till sommarsolståndet då vi har den längsta dagen på året. Vi har nu lämnat den mörkaste tiden bakom oss och går mot ljusare tider. Passa på att njuta av varje dag!

Vintersoluppgång.

* * * *

21 december 2010

Ytterligare 48 miljoner investerade i Bollstasågen

Den 24 mars berättade vi på den här sidan om SCA:s investering på 25 miljoner i en ny impregneringsanläggning. Scrolla ner så hittar du artikeln. I slutet på förra veckan satte man igång en nybyggd timmersortering som kostat 48 miljoner kr.

- Detta är ett led i vår strävan att utveckla Bollsta sågverk till en ännu konkurrenskraftigare enhet i vårt bolag SCA Timber, säger Katarina Levin, sågverkschef. Vi är redan Sveriges största sågverk räknat i produktionsvolym. Bollstabruk har de perfekta förutsättningarna, duktigt folk, en bra hamn och ett optimalt läge relativt nära råvaruproduktionen, dvs skogen.

Projektledaren Jimmy Hörnström är nöjd med den nya anläggningen. Fredrik Holmvall trimmar in maskineriet.

Den nya timmersorteringen är utrustad med en modern mätutrustning som bl.a. röntgar timmerstockarna för att mäta barktjockleken och den effektiva diametern. - Vi är inne i en inkörningsfas just nu och kör ungefär 1000 stockar i timmen men räknar med att komma upp i 1350 stockar i timmen när anläggningen är intrimmad, säger Jimmy Hörnström, projektledare för den nya timmersorteringen. Virkesmätarna vid den nya anläggningen har fått en mycket bättre arbetsmiljö än tidigare då de satt i en byggnad som var byggd över transportören vilket gjorde att de var utsatta för kyla, buller och damm. Nu sitter de inomhus framför en gigantisk skärm med sammanlagt sex olika levande videobilder från anläggningen. De har också ett jättestort panoramafönster för att överblicka inmatningsbordet.

Videopanelen och panoramafönstret på manöverrummet för den nya timmersorteringen vid Bollsta sågverk.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

27 november 2010

Skyltlördag i Bollstabruk

Den traditionella skyltlördagen i Bollstabruk var trots det kylslagna vädret en mysig tillställning som samlade många Bollstabor med barn på torget som i år hade ett helt nytt utseende. Torgbelysningen är helt ny och en ny skinande skulptur har kommit på plats. Evenemanget hade annonserats på en helsida i Tidningen Ångermanland och både kommunalrådet Jan Johansson och blivande vice kommunalrådet Gudrun Sjödin var hedersgäster. Bl.a. invigde de den nya julbelysningen som monterats upp på 17 lyktstolpar längs genomfarten. Flera föreningar och knallar hade försäljningsstånd på torget som i mitten ståtade med en mycket vacker julgran.

 

De nya belysningsstolparna på torget med skulpturen "Ljuspunkten" och den vackra julgranen i mitten.

Dansen kring granen leddes av trubaduren Ubbe Byström.

Foto: Myrna A. Åkerblom

* * * *

19 november 2010

Ny julbelysning installerad längs genomfarten.

Äntligen har Bollstabruk fått en ny julbelysning längs genomfarten. Idag installerades 17 "snöstjärnor" på 17 lyktstolpar längs Ådalsvägen från Bollstaån till Kalles Pizzeria. Detta är ett av de projekt som drivits av Bollstabruk Intresseförening i samarbete med kommunen för att snygga upp den yttre miljön i de centrala delarna av tätorten. Den nya belysningen kommer att tändas samtidigt med den ordinarie ytterbelysningen. Varje "snöstjärna" har 550 pyttesmå LED-lampor som är mycket strömsnåla. De drar bara 10% av vad en vanlig glödlampa skulle dra i elenergi. Livslängden är beräknad till ca 8000 tim eller minst 8 säsonger.

 

Ny julbelysning installerad längs Ådalsvägen i Bollstabruk.

Bert-Ola Widmark och Christer Englund installerar en snöstjärna

 Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

1 november 2010

Ljuspunkten strålar!

Skulpturen "Ljuspunkten" på torget i Bollstabruk är tidlös konst.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

30 oktober 2010

Ljuspunkten vann!

Omkring 120 Bollstabor samlades på torget idag trots det ruggiga vädret, för att närvara vid invigningen av den skulptur i polerat rostfritt stål som installerades här den 7 oktober. Intresseföreningen som varit den drivande kraften bakom flytten av skulpturen till torget, hade tillsammans med skulptören Åke Lagerborg utlyst en tävling för att få ett passande namn på konstverket. Bland de 23 namnförslag som kom in valde tävlingsjuryn "Ljuspunkten" som namn på skulpturen. Ursula Jonsson hade lämnat in det vinnande förslaget och fick som pris motta en liten skulptur skänkt av Åke Lagerborg.

 

Från vänster Åke Lagerborg, skulptör, Ninni Mellander, kommunens kulturenhet och Ursula Jonsson, vinnare av namntävlingen, poserar framför skulpturen just innan skulpturens nya skylt ska avtäckas.

Foto: Bertil Hedman

 

 * * * *

21 oktober 2010

Sågramen i sin rätta miljö

Sågramen som flyttades från torget i Bollstabruk till bruksmiljön vid Kejsarstan den 1 oktober är nu installerad på sin nya plats. Betongfundamentet har sänkts ca 50 cm vilket gör att sågramen blir lättare att studera. Den har nu äntligen kommit hem.

 

Sågramen på östra sidan av väg 90 mellan Bruksvägen och Kejsargatan.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

15 oktober 2010

GC-väg ända fram till Ytterlännäs kyrka?

Det ser ut som om gång- och cykelvägen som börjar vid Håkarsvägen kommer att gå ända fram till Ytterlännäs kyrka. Den del som nu är färdigställd går längs västra sidan av väg 90 fram till avfarten till väg 333 och sedan vidare längs södra sidan av väg 333 fram till gamla väg 90. Trafikverket har efter samråd med Bollstabruk Intresseförening nu byggt en anslutningsramp från gamla väg 90 till banvallen för den gamla järnvägen. Tanken är att gc-vägen sedan ska anläggas på den gamla banvallen efter att räls och syllar avlägsnats någon gång under 2011.

Bollstabruk Intresseförening har kämpat för den här gc-vägen sedan första samrådet med Vägverket år 2006. Föreningen håller tummarna för att den byggs ända fram till Ytterlännäs kyrka nästa år.

GC-vägen går längs väg 333 under järnvägsviadukten fram till gamla väg 90...

... och sedan via en ramp upp på den gamla banvallen.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

14 oktober 2010

Ny färg på Bollsta Folkets Hus

Byggnadsföreningen Kamraterna har antagit utmaningen om en uppsnyggning av den yttre miljön i Bollstabruk genom att städa upp och snygga till i området kring själva fastigheten. Man har nu också målat om fasaden på framsidan och ämnar måla om resten av fastigheten till våren. Intresseföreningen och alla Bollstabor applåderar dessa positiva åtgärder för allas trivsel.

Ny färg på fasaden på Bollsta Folkets Hus.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

12 oktober 2010

Movägen får ny bro över Bollstaån

Bollstamo Samfällighetsförening har gett Skanska i uppdrag att bygga en ny bro över Bollstaån. Den gamla bron är utdömd av Trafikverket för fordonstrafik. Samfälligheten hade två alternativ att välja mellan; en ny vägsträckning fram till Herrsjövägen eller riva den gamla bron och bygga en ny.

Skanska påbörjade arbetet den 11 oktober och räknar med att den nya bron ska kunna tas i trafik i slutet på november. Under byggtiden måste boende och besökare till Mo använda endera Mellanmobron eller bron vid Stensätters-dammen.

Roger Wiberg och Peter Eriksson, Skanska, bygger ny bro över Bollstaån

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

7 oktober 2010

Ljuspelaren på plats på torget

Den skulptur i rostfritt stål som stått vid Ytterlännäsgården installerades idag på torget. Nu återstår att dra en elkabel till skulpturen så att den kan lysas upp. Dessutom skall dekorativa stenar monteras i en ring runt ljuspelaren. När det hela står klart blir det ett verkligt ansiktslyft för torget.

Ljuspelaren på plats på torget.

Foto: Roger A. Åkerblom

 * * * *

1 oktober 2010

Historiskt lyft för Bollstabruk

Den sågram som stått på torget i Bollstabruk sedan 1982 flyttades idag till en ny plats i bruksmiljön på Kejsarstan. Stålskulpturen som stått vid Ytterlännäsgården kommer sedan att flyttas till torget.

-Den här flytten ska ses i ett större sammanhang, säger Roger A. Åkerblom, ordförande i Bollstabruk Intresseförening som står bakom det här projektet som heter "Konst och offentlig miljö i harmoni" och syftar till att visa konstföremål som finns i den offentliga miljön i samhället på bästa möjliga sätt. Skulpturen får symbolisera den utveckling som samhället nu genomgår och sågramen får plats i den bruksmiljö som är en del av Bollstabruks sågverkshistoria.

Sågramens betongfundament kapas med en koromant-slinga.

Sågramen med betongfundament lyftes...

... och placeras på en trailer för flyttning till Kejsarstan...

... där den placeras på ett nytt fundament där den ska stå de närmaste 100 åren.

Intresseföreningen har planer på att skapa ett samman-hängande "Bruksmuseum" av området som innefattar Kejsarstan, Bruket, Lagårn, Herrgården med flyglar, Masugnen och arbetarbostäderna på Udden.

-Det unika med Bollstabruk är att det nämnda området med industrihistoria från 1700-talet och framåt ligger granne med Sveriges största sågverk som har långtgående utvecklings-planer för expansion av verksamheten. Intressant dåtid, levande nutid och spännande framtid på en och samma plats, säger Åkerblom.

* * * *

23 september 2010

Vägarna repareras på Lindholmen

Det är stor aktivitet på Lindholmens villaområde i Bollstabruk just nu. Flera av vägarna i området får en efterlängtad reparation. På särskilt utsatta ställen grävs leran i vägarna upp och fraktas bort och ersätts med nytt bärlager och ny asfaltbeläggning.

- Vi har möjlighet att göra en del reparationer i höst. Resten av reparationsbehovet kommer att åtgärdas nästa år, säger Kjell Karlsson, avdelningschef för gator och vägar på Kramfors kommun.

Rune Salander bereder plats för ett nytt bärlager på vägen.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

3 september 2010

Upprustning av Bollstabruk i full gång

Ovanstående rubrik finns att läsa i dagens nummer av Tidningen Ångermanland. Den åtföljande artikeln berättar om ett antal projekt som Bollstabruk Intresseförening just nu genomför för att snygga upp den yttre miljön i samhället. Bland annat restaureras gång- och cykelvägen mellan Bollstahallen och Kejsarstan. Träbron över Bollstaån får helt nytt däck, nya stolpar och räcken. -Arbetet görs på ideell basis kombinerat med sponsoring från lokala företag och ekonomiskt stöd från Kramfors kommun och Bollsta Sågverk, säger Roger A. Åkerblom, ordförande i Intresseföreningen.

Ett helt nytt däck läggs på gångbron över Bollstaån.

Flera medlemmar i Intresseföreningen arbetar ideellt i detta projekt som leds av Toivo Nylander. Till sin hjälp har han Rune Jonsson, Rolf Edlund, Svante Näsman, Stefan Granlöf, Tom Fahlén och Sören Strindlund. Maskininsatser i projektet görs av Ragnar Bylund, Traktortjänst, Örjans Schakt, Br. Thorins Grävmaskiner, Jonas Holmberg, PEAB och Jan Berg, Rubenssons. Kenneth Näsman vid Tekniska kontoret, Kramfors kommun, bidrar med teknisk expertis.

Intresseföreningen och alla Bollstabor tackar dessa entusiaster för en magnifik insats som gör denna del av Bollstabruk vackrare. Fortsättning följer! 

* * * *

23 augusti 2010

Bollstaskolans nybygge har fått färg

Lagom till skolstarten idag har Bollstaskolans nya tillbyggnad fått en färg som matchar den övriga skolbyggnaden. Nybygget ser nu ut som om det alltid tillhört skolan. -Jag är mycket glad över de här extra klassrummen, säger rektorn vid skolan, Stefan Karlstedt. Elevantalet vid skolan ökar så alla utrymmen behövs. Jag har också fått ett eget rektorsrum på skolan så att jag kan vara nära elever, lärare och annan personal. Det här blir jättebra!

Rektorn vid Bollstaskolan, Stefan Karlstedt, skiner ikapp med den nymålade exteriören på skolans utbyggnad.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

19 augusti 2010

Uppsnyggningen av Bollstabruk har börjat

Bollstabruk Intresseförening har fått i uppdrag av kommunen att snygga till den yttre miljön i de centrala delarna av Bollstabruk. Ideella krafter, entreprenörer, lokala företag och affärsidkare har hörsammat kallelsen till uppsnyggning. Det börjar sakta men säkert att synas resultat. Området kring Bollsta Folkets Hus har fått en storstädning, den lokala bilverkstan har fått en ny fasad, intresseföreningen har börjat restaureringen av gång- & cykelvägen mellan Bollstahallen och Kejsarstan och flera andra projekt kommer snart att påbörjas. Vi ska försöka rapportera det mesta i kommande blänkare.

Tommy Adolfsson snyggar till den yttre miljön kring Bollsta Folkets Hus.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

14 juli 2010

Ny gång- och cykelväg öppnad

En nybyggd gång- och cykelväg har idag öppnats mellan Håkarsvägen och Parkvägen. Bollstabruk Intresseförening har i ett skriftligt yrkande daterat 14 november 2006 till Vägverket framfört önskemål om denna gc-väg. Efter många turer i detta ärende beslutade Vägverket i juli 2009 att bygga gc-vägen. Den knyter nu ihop trottoaren genom samhället med den nybyggda gc-vägen från Parkvägen fram till väg 333 och vidare ett stycke längs väg 333.

Intresseföreningen vill att Trafikverket fortsätter gc-vägen fram till Ytterlännäs kyrka och därmed utnyttjar järnvägs-bron över Svedjebäcken. Denna del av projeket måste dock anstå tills trafiken kommit igång på den nya dragningen av Ådalsbanan längs Edsfjärden.

Nybyggd gång- och cykelväg längs väg 90 mellan Parkvägen och Håkarsvägen.

Toivo Nylander från Bollstabruk Intresseförening inspekterar den nya gång- och cykelvägen längs väg 333 i Svedje.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

3 juli 2010

Max Book gör succé i masugnen i Bollstabruk

 

Hundratals besökare från när och fjärran kom till vernissagen i Bollsta masugn. Bollstasonen Max Books tavlor  rönte ett stort intresse plus att masugnen är ett eget utställningsföremål.

Svea Larsson hälsade välkommen och riktade ett tack till alla positiva som ställt upp och gjort utställningen möjlig. Ett särskilt tack till Katarina Levin, chef för Bollstasågen och till Ninni Mellander,kulturenheten Kramfors kommun.

Invigningstalare var Katarina Levin som på ett fint sätt kopplade ihop det gamla med det nya moderna. Utställningen öppnades med att Katarina förärade Max en blomsterkrans.

Max pratade om sina tavlor, som inte alltid är lättbegripliga. Max pratade utifrån att 90 % är obegripligt, alltså det är bara 10 % som vi förstår.

Senare under dagen gav Max en konsert/elektronisk livemusik kallad åGubbe.

Utställningen pågår tom 25 juli och är öppen torsd., fred.,lörd., sönd. kl 13.00 - 17.00

Arrangörer är Ytterlännäs hembygdsförening/Arkivgruppen och Föreningen Stenskolan

 

Max Book berättar om sin konst vid vernissagen i masugnen

Foto: Bertil Hedman

* * * *

28 juni 2010

Stor husflytt

Idag påbörjades den stora husflytten av Ytterlännäsgården till Kramfors. Den långa byggnaden som varit hem för äldre med demens har under en längre tid nermonterats i sektioner för att kunna flyttas på en lastbilstrailer. Byggnaden stod alltför nära den nya dragningen av Ådalsbanan och måste därför flyttas.

Hussektionerna kommer att flyttas kvällstid under vecka 26 och idag gick alltså den första flytten.

En hussektion passerar här bron över Bollstaån.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

27 juni 2010

Utländska gäster inviger nya Röåsenleden

Den nya vandringsleden mellan toppen på Svedjeberget och Röåsen invigdes idag av tre förtjusande utländska damer tillsammans med två lika förtjusande damer från Bollstabruk. Viviann Nylander förklarade leden öppnad medan Natasha Robertson från London klippte bandet assisterad av sin mamma Mariles Robertson från Hong Kong och Stephanie Candelaria från San Francisco samt Myrna Åkerblom, f.d. New York men numera bosatt i Bollstabruk.

Det var en fantastiskt fin sommardag med sol från en klarblå himmel och behagliga 20 grader. Bollstabruk visade fram sitt bästa ansikte för de utländska gästerna. Utsikten från Svedjeberget var bedårande och den nya vandringsleden mycket lättgången.

Projektledaren för den nya leden, Rune Jonsson, Stensätter, var tyvärr bortrest men var med på invigningen via mobil-telefon. Rune har tillsammans med Toivo Nylander, Björn Östblom, Bernt Eriksson och Per-Gösta Wallin färdigställt leden under juni månad med stöd från markägarna och Skogsstyrelsen. Projektet ingår i Bollstabruk Intresse-förenings projektverksamhet.

 

Fr.v. Mariles Robertson, Natasha Robertson, Viviann Nylander, Stepanie Candelaria och Myrna Åkerblom inviger den nya Röåsenleden.

* * * *

25 juni 2010

Midsommarafton

Förväntansfulla barn väntar på att majstången ska resas så att dansen kan sätta igång. Solen sken från en klarblå himmel på midsommarfirarna som samlats vid Valasjön utanför Bollstabruk.

* * * *

21 juni 2010

Sommarsolståndet

Sommarsolståndet äger rum idag den 21 juni klockan 11:28 då solen står som högst på himlen här på norra sidan av jordklotet. Solen står då i vad som kallas zenit vilket är när solen befinner sig 90 grader rakt upp från oss.

Sommarsolståndet markerar årets längsta dag och därmed årets kortaste natt. Här i Bollstabruk går solen upp idag klockan 2:41 och ner klockan 23:01. Under ett par veckor före och efter sommarsolståndet förändras dagens och nattens längd ytterst lite. Vi går dock långsamt mot kortare dagar ju längre sommaren lider tills vi når höstdag-jämningen då dag och natt är lika långa. Det är dock inte förrän den 23 september.

Passa därför på att njuta av ljuset i den underbara svenska sommaren oavsett vilket väder det blir. Lev ditt liv idag och varje dag!

* * * *

29 maj 2010

Trafikverket visar nya Hallbergstunneln

Som en del av upprustningen av Ådalsbanan har Trafikverket byggt två nya tunnlar på den nya sträckan Bollstabruk - Västeraspby. Den ena tunneln som är 785 m lång går genom Hallberget från Ed till Färesta medan den andra som är 2411 m lång går genom Snaraberget från Färesta till Västeraspby. Här kopplas Ådalsbanan ihop med den nya Botniabanan.

Det var stor uppslutning av Bollstabor när Trafikverket och Skanska idag hade öppet hus med visning av Hallbergs-tunneln. Besökarna fick vandra genom hela tunneln från Ed till Färesta där värdarna bjöd på fika och varm korv.

I augusti inviger kungen den upprustade Ådalsbanan och den nya Botniabanan. Sedan blir det reguljär tågtrafik på sträckan Ö-vik - Umeå medan sträckan Sundsvall - Ö-vik får vänta till 2011.

Bollstabor på väg in i Hallbergstunneln vid Ed när Trafikverket och Skanska visade upp en del av den nya Ådalsbanan.

Foto: Bertil Hedman

* * * *

26 maj 2010

Bollstaskolan bygger ut

I dag var det besiktning av den utbyggnad av Bollstaskolan som pågått sedan förra året. Stefan Karlstedt, rektor, är mycket nöjd med de nya lokalerna. - För att kunna ta hand om alla barn har vi haft en barack på skolområdet, men nu kan vi hysa alla våra barn inne i skolan, säger Karlstedt. Kommunen satsar på den här utbyggnaden för att barnantalet i vårt upptagningsområde ökar, vilket är väldigt positivt. Jag har också flyttat från mitt tjänsterum på Ytterlännässkolan hit till Bollstaskolan så att jag kan vara närmare verskamheten här.

Upptagningsområdet för Bollstaskolan, som har årskurs 1-6 plus en förskoleklass, sträcker sig från Sandviken och Dynäs i söder, Hällsjö i norr, Tunsjön och Västansjö i väster och Bollstabruk i öster.

Stefan Karlstedt, rektor, och Ann-Kristin Fredriksson, samordnare visar stolta upp den nya utbyggnaden av Bollstaskolan.

* * * *

17 maj 2010

Kommunalrådet fick besök av aktionsgrupp från Bollstabruk

En aktionsgrupp från Bollstabruk Intresseförening uppvaktade idag kommunalrådet Jan Johansson (S) med begäran att verksamheten vid simhallen i Bollstabruk utvecklas så att anläggningen blir mer attraktiv för fler brukare. Bl.a. föreslår man utökade öppettider, fler simskolor, utökad parkering på framsidan av hallen, uppsnyggning kring entrén, ökat utbud av nyttig träningsmat, m.m.

Gruppen, som leds av Ragnhild Lindström, har genomfört en SWOT-analys med brukare där simhallens styrkor och svagheter kommit fram. Man har tagit fasta på fördelarna och de möjligheter som finns för att utveckla verksamheten vidare.

En del av aktionsgruppen på besök hos kommunalrådet. Bakre raden fr.v. Ragnhild Lindström, Birgitta Halén, främre raden Carina Andersson och Jan Johansson.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

2 maj 2010

Operation vårstädning

Ett 70-tal Bollstabor trotsade de kalla vindarna idag och ställde upp för den årliga vårstädningen av samhällets vägrenar och allmänna platser. Man plockade allt möjligt skräp, tomflaskor och burkar. Aktiviteten som var arrangerad av Bollstabruk Intresseförening ingick i den landsomfattande Håll-Sverige-Rent-kampanjen. Idrottsklubben hade också samlat ett 30-tal för städning av Bollstavallens kringytor. Efteråt samlades båda grupperna för välsmakande fika på Bollsta Folkets Hus.

 

En del av Operation vårstädning-gruppen poserar framför Folkets Hus.

Foto: Ann-Christine Bylund

 

* * * *

29 april 2010

Växande engagemang i Bollstabruk

Tidningen Kramforsbladet, som distribueras till alla hushåll och företag i Kramfors kommun, publicerade idag en artikel på temat Utveckling med rubriken "Växande engagemang i Bollstabruk." I artikeln nämns att Bollstabruk Intresse-förening ökar sitt medlemsantal och engagemanget bland medlemmarna växer. Flera spännande projekt är på gång för att utveckla Bollstabruk till en attraktiv och trygg plats.

 

På bilden i Kramforsbladet ses från vänster Leif Nilsson, Jan Lötberg, Nora Lötberg, Maylis Wallin, Mikael Janzon, Myrna Åkerblom, Harriet Frelin, Gun-Britt Bohlin, Rune Jonsson och Roger Åkerblom.

* * * *

27 april 2010

Välkommen till Kejsarstan

 

En splitter ny skylt välkomnar besökare till företagen som har lokaler i Kejsarstan, Bollstabruk. Här finns Sandahls, Krambo, Pichano och Ådalens Gymnasieskolor.

* * * *

10 april 2010

Årets första tussilago.

Årets första tussilago tittar fram vid vägrenen vid gång- och cykelbanan från Lindholmen.

Snart är det dags för årets upplaga av Operation vårstädning som går av stapeln söndagen den 2 maj med samling kl 10:00. Mer detaljerad information följer senare.

* * * *

1 april 2010

Vi önskar våra läsare en riktigt Glad Påsk!

Glad Påsk!

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

24 mars 2010

SCA bygger ut Bollsta Sågverk

SCA Timber har tagit ytterligare ett steg i den långsiktiga utvecklingen av verksamheten vid Bollsta Sågverk som redan idag är Sveriges största. En splitter ny impregnerings-anläggning står nu färdig att tas i drift på deras industriområde i Bollstabruk.

- Förra veckan körde vi provdrift och det gick jättebra, säger Katarina Levin, sågverkschef. Den här anläggningen är helt i linje med SCA Timbers strategi att utveckla verksamheten mer och mer mot vidareförädling. Av de ca 445 000 kubik-meter sågade trävaror vi producerar per år kommer ca 65 000 kubikmeter att impregneras. Investeringen i den här anläggningen landade på 24,4 miljoner kronor.

Tork- och impregneringsansvarige Niclas Larsson visar hjärtat i impregneringsanläggningen, den s.k. autoklaven.

Foto: Roger A. Akerblom

 

 

Niclas Larsson berättar att bygget gått väldigt snabbt trots den besvärliga vintern. Han påpekar stolt att det här är en av de mest tekniskt avancerade och samtidigt miljövänliga impregneringsanläggningar som finns på marknaden idag. Hela anläggningen är så gott som fullständigt automatiserad. Processen från det att virket kommer in i anläggningen tills det kommer ut färdigimpregnerat på andra sidan, tar ca 2 timmar.

 

- Spill och dropp från det impregnerade virket fångas upp i stora kärl och återförs in i processen. Det är ett helt slutet system, säger Larsson. Denna impregneringsanläggning är helt miljövänlig och skiljer sig helt och hållet från gamla tiders impregneringsmetoder.

 

* * * *

20 mars 2010

Vårdagjämningen

Idag, den 20 mars, infaller vårdagjämningen. Det är det ögonblickl då jordaxeln står vinkelrätt mot solen. Detta gör att dagen är lika lång på hela jorden. Efter vårdagjämningen blir dagen längre här hos oss på norra halvklotet än på södra halvklotet. Idag gick solen upp ungefär rakt österut och omkring 12 timmar senare går den ner ungefär rakt västerut. Dagen och natten blir därmed lika långa. Från och med nu blir dagen, dvs den tid då solen är uppe, längre och längre varje dag fram till midsommar. Vi går en underbar tid till mötes. Våren är här!

Idag gick solen upp rakt österut kl 5:51. Den går sedan ner rakt västerut kl 18:03.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

17 mars 2010

Kommunen startar daglig verksamhet i Nyfikes lokaler.

En representant från Kramfors kommun kunde idag berätta att kommunen kommer att starta daglig verksamhet för handikappade i Nyfikes lokaler. Det hela är för närvarande på planeringsstadiet men det blir bl.a. kaféverksamhet liknande den som drevs tidigare. Tre handledare från kommunen plus 6-8 brukare kommer att ingå i verksamheten. Det är ännu inte bestämt när man ska öppna.

Café Nyfike på Ådalsvägen i Bollstabruk.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

14 mars 2010

Skidans Dag vid Skällsjön en succé.

För andra året i rad arrangerade Bollsta Idrottsklubb Skidans Dag vid Skällsjön i stället för som förr vid elljusspåret i Bollstabruk. Jan-Otto Rundqvist hade preparerat mycket fina skidspår i en flack femkilometers-runda vid Skällsjön som ligger utefter Herrsjövägen. Många Bollstabor tog tillfället i akt att ta en tur på skidor denna söndag med solen strålande från en klarblå himmel.

Kjell Bergh och Stefan Holmgren svarade för att alla motionärer fick förplägnad i form av nyponsoppa, kaffe och grillad korv.

Stefan Holmgren ser till grillkorven medan Bollstabor skidar ut i spåren.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

11 mars 2010

Forskningspris på 500 000 kr går till Bollstatjej.

Anna Svedberg, uppvuxen i Stensätter, Bollstabruk, har av Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelats 2010 års Kompetensutvecklingspris. Pristagaren ska använda prissumman på 500 000 kr till forskning och studier vid University of California där hon just nu befinner sig. Den 20 april kommer hon dock att infinna sig i Stockholm för att motta priset ur prins Carl Philips hand.

 

Anna Svedberg är jättelycklig över sitt pris.

Foto: Privat

Hennes forskning handlar om sambandet mellan retention och formation vid tillverkning av papper. Man kommer i framtiden att kunna tillverka förpackningskartonger med ökad styrka vilket också leder till avsevärda kostnadsbesparingar för skogsindustrin.

Anna är anställd hos Processum Biorefinery Initiative i Ö-vik och skriver just nu på en doktorsavhandling om dessa samband i tillverkningsprocesserna. Hon räknar med att framlägga sin doktorsavhandling på Kungliga Tekniska Högskolan i höst.

Under uppväxttiden i Bollstabruk var fotboll Annas stora intresse och hon spelade aktivt i Bollsta IK:s damlag. Hembygden är henne kär och hon kommer ofta hem till föräldrahemmet i Stensätter och fritidshuset vid Lövsjön.

* * * *

6 mars 2010

Solen sken på klubbmästerskap i vinterfiske.

Bollsta Fiskevårdsförening höll sitt årliga klubbmästerskap på Bollstafjärden idag. Vintersolen sken från en klarblå himmel och aborrarna nappade. Resultatet av mästerskapet hittar du under Se&Göra/Föreningar/Bollsta FVF.

Arne Berg hade god fiskelycka.

Foto: Roger A. Åkerblom

 

* * * *

3 mars 2010

Ny styrelse vald i Bollstabruk Intresseförening.

Vid årsmötet den 1 mars valdes följande styrelse:

 

Ordförande: Roger A. Åkerblom

Sekreterare: Leif Hiller

Kassör: Björn Stenström

Ledamot: Toivo Nylander

Ledamot: Stefan Granlöf

Ledamot: Leif Nilsson

Ledamot: Kenneth Fagerlund

Ersättare: Mikael Janzon

Ersättare: Rune Jonsson

Ersättare: Jan Lötberg

 

Foto: Ann-Christine Bylund

 

Från vänster: Roger Åkerblom, Leif Nilsson, Björn Stenström, Leif Hiller, Toivo Nylander, Mikael Janzon, Rune Jonsson, Stefan Granlöf och Jan Lötberg. Kenneth Fagerlund saknas på bilden.

 

För mer information om föreningen klicka på Se&Göra / Föreningar / Bollstabruk Intresseförening.

 

* * * *

27 februari 2010

Bollstabo coachar OS-guldmedaljör

Mentale tränaren och coachen Stig Wiklund i Bollstabruk har i sex år coachat landslagsskidåkaren Johan Olsson. Detta tillsammans med Johans resultatinriktade träning har nu gett ett guld och ett brons i OS. Stig har varit i kontakt med Johan nästan varje dag under OS i Kanada. Stig skickar dessutom peppande SMS till Johan inför varje tävling. -Johan har rätt inställning, säger Stig, han tror på sig själv och vågar vinna.

Coachen Stig Wiklund är glad över längdskidåkaren Johan Olssons OS-framgångar.

Foto: Roger A Åkerblom

* * * *

24 februari 2010

Rekordkallt i Bollstabruk -34,4 grader Celsius

 

Soluppgång över Bollstafjärden en kall vintermorgon

Foto: Roger A Åkerblom

* * * * 

15 februari 2010

 Översiktsplan för Bollstabruk med omnejd

Foto: Roger A Åkerblom

 

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen är ett viktigt dokument för till exempel lokala intresseföreningar i deras arbete med att utveckla den egna bygden.

I den plan som nu finns ute för samråd finns Bollstabruk med omnejd med som ett s.k. fördjupningsområde. Klicka på länken här nedan, skriv ut och läs igenom de 9 sidor som gäller Bollstabruk. Skriv ner dina synpunkter och ta med dem till Bollstabruk Intresseförenings årsmöte på Bollsta Folkets Hus den 1 mars kl 18.00. 

De synpunkter som kommer in till Kramfors kommun under samrådstiden fram till den 11 april 2010 sätter kommunen samman i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen finns även Kramfors kommuns kommentarer och ställnings-taganden till inkomna synpunkter. Efter samrådet sker en bearbetning av översiktsplanen där inkomna synpunkter kan leda till förändringar av planförslaget.

http://www.kramfors.se/kramfors2/editorFiles/PDF/OPL/51.pdf

* * * *

29 januari 2010

Väg90-bron över Bollstaån färdigreparerad

Reparationen av väg 90-bron över Bollstaån som påbörjades i maj 2009 är nu äntligen slutförd och trafiken kan nu flyta på obehindrat i båda riktningarna. Gångtrafikanterna har också fått nya gångbanor över bron.

 

Väg 90-bron över Bollstaån öppen för trafik.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

20 december 2009

Vi önskar våra läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

 

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

29 november 2009

Vintern är här

Bollstaån 1:a advent 2009.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

28 november 2009

Skyltlördag i Bollstabruk

I dag var det traditionella skyltlördagsaktiviteter i Bollstabruk centrum. ICA Nära bjöd på julbord för 49:e året i rad. Vädrets makter var nådiga med ett par minusgrader för de föreningar och knallar som fanns på torget. Den alltid pålitlige Lennart Granlöf var konferencier och höll ordning på programmet. Från scenen underhöll den strålande trubaduren Emil Assergård medan Bollstaborna åt varmkorv och hamburgare och köpte lotter från ett flertal föreningar som fanns på plats.

Barn från Bollstaskolan sjöng julsånger och Lennart Granlöf ledde dansen kring den vackra julgranen innan det var dags för tomtarna att dela ut godis till alla snälla barn.

 

Barn från Bollstaskolan sjunger julsånger på torget.

 

Marianne Eriksson köper lotter från Toivo Nylander, Bollstabruk Intresseförening, medan Björn Stenström väntar på att få bjuda på glögg.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

22 november 2009

En annan bild av Bollsta

Söndagen den 22 november kunde man både se utställningen "Bollstabor och andra" och lyssna till ett föredrag med rubriken "En annan bild av Bollsta" på Länsmuseet i Härnösand. Ulla Johansson, uppvuxen i Bollstabruk under 40- och 50-talen som fosterbarn till Judith och Elis Holmberg, gav en kompletterande bild till annan tillgänglig information om Bollstabruk. Med en fosterfar som bl.a. var kommunalnämndens ordförande i Ytterlännäs kommun under perioden 1947-63 ville hon lyfta fram Bollsta som kommuncentrum och allt vad det innebar av framtidstro och utvecklingsoptimism under efterkrigstiden. Men också vad som krävdes i en fram till mitten av 50-talet växande kommun, inte minst genom sammanslagningen av Ytterlännäs, Dal och Torsåker fr.o.m. 1952. Hon anknöt också till sina barndomsminnen.

 

 

Länsmuseets Måna Nilsson tackar Ulla Johansson

 

Förre kommunalrådet i Kramfors, Christer Nilsson, deltog aktivt i diskussionen efter föredraget.

* * * *

8 oktober 2009

Klart för höstens första simtag.

Simbassängen i Bollstahallen är nu vattenfylld och håller behagliga 28 grader. Alla vattenvärden är bra, säger fastighetsskötaren Krister Nordlander. - Vi är glada att reparationen gick så smidigt och att vi kan öppna bassängen nästa vecka. Först i vattnet blir elever från årskurs 4. På tisdag har PRO vattengympa. Vi hoppas på många badgäster hela hösten. Det här är en jättefin simhall, tillägger Krister Nordlander.

Badbiträdet Laila Jönsson och fastighetsskötaren Krister Nordlander är glada över att kunna öppna simhallen igen på måndag den 12 oktober.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

2 oktober 2009

Reparationen av simbassängen i Bollstahallen är klar.

Reparationen av simbassängen i Bollstahallen är nu klar. Idag började fastighetsskötaren Krister Nordlander att fylla bassängen med vatten. Han beräknar att detta kommer att ta ca 2 dagar. Sedan börjar processen med att värma upp vattnet till lämplig badtemperatur. Bassängen är klar att tas i bruk i början på vecka 42. Skolorna i området har redan bokat tid.

Fastighetsskötaren Krister Nordlander har börjat fylla bassängen med vatten.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

28 september 2009

Ny sträcka av väg 90 i Svedje är nu öppen för trafik

Den nya sträckan av väg 90 från Parkvägen och norrut öppnades för trafik idag. Mycket arbete återstår dock innan den nya delen av väg 333 mot Ytterlännäs kyrka blir klar.

 

Den nya sträckan av väg 90 vid norra utfarten öppnades för trafik idag den 28 september 2009.

Foto: Toivo Nylander

* * * *

28 september 2009

Stigen till Svedjeberget är barkbelagd

I ett led att göra toppen av Svedjeberget mer lättillgänglig har stigen dit upp barkbelagts på de mest svårframkomliga ställena. Det är Bollstabruk Intresseförenings projektgrupp under ledning av Toivo Nylander som under september köpt bark från SCA och med Rune Jonssons terrängfyrhjuling fraktat barken upp till berget. Att döma av gästboken som finns i en postlåda vid ett av fikaborden på utsiktsplatsen är Svedjeberget ett mycket populärt utflyktsmål. Härifrån har man en helt fantastisk utsikt över Edsfjärden,  Bollstafjärden och bergen i fjärran. Ta med familjen, packa fika i en ryggsäck och besök Svedjebergets topp. Det är en underbar upplevelse.

Projektledaren Toivo Nylander provgår den nyligen barkbelagda stigen.

Foto: Roger A. Åkerblom

* * * *

 

Bollstabruk, i hjärtat av Ådalen, är ett historiskt järnbruks- och sågverkssamhälle. Här finns idag ett av Europas modernaste sågverk, en betydande arbetsgivare i bygden. Ytterligare ett 50-tal företag visar att företagarandan lever här.

Bollstabruk är en trivsam bostadsort både för människor som arbetar i och utanför orten. Här finns både låg & mellanstadie- samt högstadieskola. Perfekt för barnfamiljer.

Bygden är också rik på kulturminnesmärken, missa inte fornborgen från ca 600 e.Kr. och en av Sveriges äldsta kyrkor från omkring sekelskiftet 1200 e.Kr.

Foto: Roger A. Åkerblom

o-O-o-O-o

Aktuella Evenemang!
Ur Anslagstavlan!

»Läs mer på Anslagstavlan

»Anmäl dig till vår e-postlista